Attefallshus och friggebodar

En liten friggebod

Friggebod på 15kvm

Friggebodar är en byggnad som är ett komplement till ditt hus och den fick fram till 2008 endast vara 10 kvm stor, men 2008 ändrades det till 15 kvm för högsta byggnadsarea på en friggebod. Från marken till taknocken får det endast vara 3 meter högt när du bygger en friggebod. Den 2 juli 2014 kommer dock lagen om attefallshus, som får vara upp till 25 kvm i storlek och de får inredas med vatten och avlopp och självklart även el.

En friggebod kan byggas utan att du ansöker om bygglov, om den skall byggas på en fastighet (tomt) som redan har en- eller tvåbostadshus. En friggebod eller ett Attefallshus får dock inte uppföras närmare än 4,5 meter från en granna om du inte har grannes medgivande. Det är bra att ha medgivandet på detta i skriftlig form, för att undvika framtida diskussioner om friggeboden/attefallshuset får stå på den platsen. Det kan t.ex. vara väldigt bra att ha ifall du skulle behöva sälja din fastighet, så det inte råder någon osäkerhet om byggnaden får stå på den utplacerade platsen.

Om ditt hus eller din fastighet finns i en värdefull miljö enligt kommunen så kan de dock begränsa lovfriheten att bygga en friggebod och de kan också ha synpunkter i hur friggeboden skall se ut. Även ot gata och gräns mot grannar krävs alltså 4,5 meter om du inte har ett medgivande för att börja bygga. inom områden där strandskyddet finns krävs det också att du har kollat med kommunen och ansökt om dispens för att bygga din friggebod eller attefallshus.

Mot gatan är det viktigt för att inte ska vara farligt för trafikanter som skall köra på vägen, det är därför väldigt viktigt att du har ett medgivande från kommunen om det är kommunen som äger gatan utanför din tomt.

Birgit Friggebo

Birgit Friggebo var folkpartiets bostadsminister som myntade uttrycket friggebod. Attefallshusen kommer efter kd:s politiker Stefan Attefall. 1979 kom lagen om att avskaffa bygglovsplikten för byggnad under 10 kvm  och 2008 utökades ytan till 15 kvm. Ytan fick också delas på flera byggnader, men max 10 kvm och 15 kvm på en fastighet (tomt).

En lekstuga kunde t.ex. vara inom storleken för en friggebod och det byggdes många lekstugor år 1979 i Sverige efter Birgit Friggebos nya lag. Arkitekturen inom friggebodar är oftast liknande lekstugor och förrådsbyggnader. Nuförtiden har det experimenterats en hel del med byggmaterieal och karaktären på friggebodar i det avlånga landet Sverige. Det är ofta mer påkostad inredning i dagens friggebodar än de som byggdes 1979, och det har ju självklart med utvecklingen av byggbranschen att göra. Det finns även friggebodar som idag är t.ex. bastu eller andra byggnader som kan utnyttjas för rekreation för människan.

Boverket ändrade dock 2013 en ny rapport om att arean skulle få vara upp till 20 kvm på dessa byggnader. Det kollades även upp om regler på 25 kvm som också skulle kunna användas som bostad, i SVT sa man så att regeringen var för båda förslagen. Det senare förslaget på 25 kvadratmeter har nu fått namnet efter Stefan Attefall och det blev så Attefallshus.

Regeln om Attefallshus kommer att gå igenom den 2 juli 2014 och då är det dags att börja planera byggnationen av ditt Attefallshus. Du kan ha ditt Attefallshus till massa olika saker, en häftig bastu, lekstuga, gäststuga, gästhus, förråd eller extra rum, men du kan även inreda det till ett mindre boende om du skulle vara i behov av detta eller om du vill hyra ut ett mindre boende på din privatbostadsfastighet.

Hitta mer om friggebodar på denna sida.